Chào mừng bạn đến với trợ giúp trực tuyến của Primo
Trợ giúp trực tuyến của Primo chứa thông tin theo các chủ đề sau:
Thực hiện tìm kiếm cơ bản
Bạn có thể tìm kiếm với Primo một cách dễ dàng. Chỉ cần gõ một hoặc vài từ bạn đang tìm kiếm và ấn vào nút Tìm kiếm.
*Primo cho rằng bạn đang tìm kiếm tất cả các từ bạn gõ trừ khi OR hoặc NOT được đặt giữa các từ hoặc các cụm từ.
Khi bạn quen thuộc với tìm kiếm cơ bản Primo, bạn có thể muốn thử nhiều hơn với bảng Tìm kiếm hoặc sử dụng lựa chọn Tìm kiếm nâng cao. Cả 2 lựa chọn này đều đưa ra một số đặc điểm cho việc thực hiện tìm kiếm chính xác hơn và cho phép bạn lấy được kết quả hữu dụng hơn.
Tôi có thể thực hiện nhiều hơn với phần Tìm kiếm không?
Bạn có thể thực hiện nhiều hơn một tìm kiếm đơn giản. Thử các lựa chọn tìm kiếm sau để có được kết quả tốt nhất cho việc tìm kiếm của bạn:
*
*
*
*
*
*
Tìm kiếm cụm từ
Để tìm kiếm một cụm từ, gõ các điểm trích dẫn xung quanh cụm từ đó. Bạn có thể kết nối cả từ và cụm từ trong tìm kiếm của bạn.
*Nếu cụm từ đó không gần các điểm trích dẫn, đối tượng chứa các từ đơn trong cụm từ sẽ được tìm thấy, không quan tâm đến các từ không được định vị bên cạnh các từ khác trong trường hợp cụ thể.
Ví dụ, để tìm global warming như một thuật ngữ, thực hiện như sau
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ cụ thể
Bạn có thể tìm kiếm các đối tượng chứa ít nhất một từ hoặc cụm từ bạn gõ trong khu vực Tìm kiếm. Để làm như vậy, gõ OR giữa các từ hoặc cụm từ.
*Nếu bạn tìm kiếm từ hoặc cụm từ không có OR hoặc NOT, Primo thừa nhận rằng bạn đang tìm kiếm tất cả các từ hoặc cụm từ đó.
Ví dụ, để tìm kiếm các đối tượng Irish hoặc Celtic, thực hiện như sau:
*Để sử dụng toán tử logic (AND, OR, NOT) trong các cụm từ tìm kiếm, bạn phải gõ chúng ở dạng chữ hoa. Mặt khác, Primo sẽ coi chúng như một phần của truy vấn.
Loại trừ từ và cụm từ
Bạn có thể loại trừ các đối tượng chứa các từ hoặc cụm từ. Để làm vậy, gõ NOT và sau đó gõ từ hoặc cụm từ loại trừ.
*Nếu bạn tìm kiếm từ hoặc cụm từ không có OR hoặc NOT, Primo thừa nhận rằng bạn đang tìm kiếm tất cả các từ hoặc cụm từ đó..
Ví dụ, để tìm kiếm các đối tượng Celtic và loại trừ từ Irish, thực hiện như sau:
Tìm kiếm sử dụng kí tự thay thế
Bạn có thể sử dụng các kí tự thay thế sau trong tìm kiếm của bạn:
*
? - Thực hiện tìm kiếm thay thế 1 kí tự - Thí dụ, gõ wom?n để tìm kiếm biểu ghi chứa chuỗi woman, women..
*
*-Thực hiện tìm kiếm thay thế nhiều kí tự. Ví dụ, gõ cultur* để tìm kiếm biểu ghi chưa chuỗiculture, cultural, và culturally.
Nhóm thuật ngữ trong truy vấn
Chọn phạm vi tìm kiếm
Phạm vi tìm kiếm giúp bạn xác định tìm kiếm đó nên được thực hiện ở đâu. Phạm vi tìm kiếm mặc định được xác định trước dựa trên đăng nhập của bạn, thường đúng với lĩnh vực chính của học tập hoặc vài tiêu chuẩn khác được thiết lập bởi tổ chức. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn phạm vi tìm kiếm từ danh sách thả xuống như trong ví dụ sau.
Chọn phạm vi tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm cơ sở dữ liệu từ xa hoặc các cơ sở dữ liệu nội sinh do thư viện xây dựng.
Không gian riêng trong Primo
Phần này gồm:
*
*
*
Tại sao nên đăng nhập?
Khi bạn đăng nhập vào Primo, bạn có thể làm như sau:
*
Thiết lập sở thích riêng cho phiên hiện tại và sau này. Bạn có thể thiết lập sở thích riêng của bạn và lưu chúng cho những phiên làm việc sau này.
*
Thêm các mục mà bạn tìm thấy và các truy vấn sử dụng lâu dài tới Góc nghiên cứu. Bạn có thể lưu các mục từ danh sách kết quả tới Góc nghiên cứu của mình và bạn có thể lưu các truy vấn đã thực hiện để dùng cho những lần sau.
*
Thiết lập thông báo cho các truy vấn. Bạn có thể thiết lập một truy vấn thành một thông báo, đó là, thực hiện tự động và gửi thông báo qua thư điện tử khi nó xác định được các mục mới đáp ứng được tiêu chí tìm kiếm của bạn.
*
Truy cập các tài nguyên được cấp phép bên ngoài. Tổ chức cung cấp các tài nguyên thông tin đã đăng kí tới người sử dụng nó. Khi bạn đăng nhập, bạn có thể tìm kiếm và khôi phục các mục từ các tài nguyên bổ sung này.
*
Sử dụng dịch vụ thư viện. Bạn có thể có lợi từ các dịch vụ thư viện như yêu cầu hoặc lấy lại các mục.
*
Nhận xét và Phân loại riêng. Bạn có thể gán các từ hoặc các cụm từ tới các đối tượng để giúp tổ chức và định vị các đối tượng sau này. Khi các Phân loại riêng công bố công khai, những người sử dụng khác có thể hiển thị các Phân loại riêng của bạn và sử dụng chúng. Thêm vào đó, bạn có thể duyệt lại các mục để chia sẻ nhận xét của bạn với những người khác
Tại sao nên kết thúc phiên?
Bạn nên thoát khỏi Primo để đảm bảo sự riêng tư cho tìm kiếm của bạn và thiết lập cá nhân của bạn cũng như e-Shelf không bị xáo trộn bởi bất kỳ ai.
Thông tin độc giả
Thông tin độc giả cho phép bạn xem nội dung của thẻ thư viện của bạn và thực hiện các dịch vụ thư viện, như làm mới sách hoặc hủy bỏ yêu cầu. Thêm vào đó, nó cho phép bạn định nghĩa các thiết lập cá nhân. Để truy cập Thông tin độc giả, nhấn liên kết "Thông tin độc giả", xuất hiện trên đầu mỗi trang trong Primo.
Thiết lập cá nhân
Bạn có thể chỉnh giao diện Primo theo cách bạn thường xuyên tìm kiếm. Ví dụ, bạn có thể xác định ngôn ngữ mặc định, số kết quả tìm kiếm lớn nhất trên một trang, địa chỉ thư điện tử mặc định, và số cầm tay. Để tạo Thiết lập cá nhân, nhấn vào tùy chọn "Thiết lập cá nhân" phía bên trái trong "Thông tin độc giả".
*Để giữ các thiết lập này cho các phiên làm việc sau, bản phải đăng nhập và lưu sự riêng tư của bạn.
Sử dụng Góc nghiên cứu
Góc nghiên cứu là nơi bạn có thể lưu trữ và tổ chức các đối tượng bạn tìm thấy trong một phiên làm việc Primo. Để truy cập "Góc nghiên cứu", ấn vào liên kết "Góc nghiên cứu" ở đầu trang.
Phần này bao gồm:
*
*
*
*
*
Lưu các đối tượng vào Góc nghiên cứu
Khi bạn chọn đánh dấu vào hộp kiểm cho một đối tượng trong kết quả tìm kiếm, hệ thống sẽ đánh dấu biểu tượng đó và thêm đối tượng đó vào thư mục Góc nghiên cứu trong "Góc nghiên cứu".
*Bạn phải đăng nhập để lưu các đối tượng vào Góc nghiên cứu cho các phiên sau.
Xóa các đối tượng trong Góc nghiên cứu
Để xóa một đối tượng và tất cả các bản sao của nó trong nhiều thư mục, bỏ chọn dấu trong hộp kiểm cạnh đối tượng trong các kết quả tìm kiếm.
Nếu bạn không muốn xóa tất cả các bản sao, bạn phải xóa trực tiếp từ Góc nghiên cứu. Để có thêm thông tin cho việc xóa đối tượng từ Góc nghiên cứu, xem Quản lý các đối tượng.
Xem các đối tượng đã lưu trong Góc nghiên cứu
Để xem các đối tượng được lưu trong Góc nghiên cứu, ấn vào thư mục Góc nghiên cứu hoặc các thư mục con của nó. Từ danh sách các đối tượng nhấp lên đối tượng mà bạn muốn hiển thị.
Quản lý thư mục
Từ thẻ Góc nghiên cứu, bạn có thể thực hiện các toán tử sau trên các thư mục:
Quản lý các đối tượng
Từ thẻ Góc nghiên cứu, bạn có thể thực hiện các toán tử sau trên các đối tượng:
Cắt đối tượng—Ấn nút này để cắt các đối tượng đã được chọn và đặt chúng vào bộ nhớ.
Sao đối tượng—Ấn nút này để sao các đối tượng đã được chọn và đặt chúng vào bộ nhớ.
Dán đối tượng—Ấn nút này để dán các đối tượng cuối cùng trong bộ nhớ vào thư mục hiện tại.
Xóa đối tượng—Ấn nút này để xóa các đối tượng đã được chọn.
Gửi (nhiều) đối tượng qua E-Mail - Ấn nút này để gửi các đối tượng đã được chọn qua email
In (nhiều) đối tượng - Ấn nút này để in các đối tượng đã được chọn.
Lưu (nhiều) đối tượng - Chọn một lựa chọn (như là Đẩy vào Connotea) từ thực đơn Save đẩy xuống và sau đó ấn nút này để lưu các đối tượng đã chọn.
Thêm chú ý - Ấn nút này để thêm chú ý cho các đối tượng.
Sửa đổi chú ý - Ấn nút này để sửa đổi chú ý của đối tượng.
Sử dụng Kết quả thu gọn
Kết quả thu gọn hiển thị tất cả các đối tượng mà đúng với truy vấn tìm kiếm. Đối với mỗi đối tượng, các thông tin sau sẽ hiển thị:
*
*
*
*
Kết quả thu gọn
Nếu bạn muốn biết nhiều thông tin hơn về đối tượng, bạn có thể chọn các thẻ sau:
*
*
*
*
*
*
Thẻ Xem trực tuyến
Thẻ Xem trực tuyến hiển thị các đối tượng mà sẵn trong thẻ trực tuyến. Nếu các đối tượng có nhiều liên kết, ấn vào một liên kết để hiển thị đối tượng đó trên trang mới.
Thẻ Xem trực tuyến
Thẻ Vị trí tài liệu/Yêu cầu
Thẻ Vị trí tài liệu/yêu cầu cho phép bạn liệt kê các vị trí có đối tượng này hoặc yêu cầu các đối tượng vật lý (như sách, CD). Phụ thuộc vào chính sách của tổ chức, bạn có thể yêu cầu trực tiếp những đối tượng này trong Primo. Ngoài ra, thẻ này sẽ liên kết bạn tới thư viện để bạn thực hiện yêu cầu. Chú ý rằng bạn có thể phải đăng nhập vào Primo hoặc thư viện để thực hiện yêu cầu.
Thẻ Chi tiết
Thẻ Chi tiết hiển thị bản ghi đầy đủ của đối tượng và các liên kết bổ sung.
Ví dụ thẻ Chi tiết
Thẻ Nhận xét và Phân loại riêng
Thẻ Nhận xét và Phân loại riêng cho phép bạn thêm, xóa và cập nhật các ý kiến cho một đối tượng hoặc sắp xếp định nghĩa phân loại cho cá nhân.
Ví dụ thẻ Nhận xét và Phân loại riêng
Thẻ Gợi ý đọc thêm
Thẻ Gợi ý đọc thêm hiển thị các đối tượng bổ sung, mà được dựa trên các tìm kiếm đã được thực hiện bởi người dùng mà cũng xem đối tượng này.
Thẻ GetIt@Vista
Thẻ GetIt@Vista hiển thị các liên kết bổ sung, ví dụ như được cung cấp bởi SFX.
Ví dụ thẻ GetIt@Vista
Sử dụng truy vấn, thông báo và RSS
Phần này gồm:
*
*
*
Truy vấn là gì?
Một truy vấn là một từ hoặc cụm từ bạn xác định trong phần tìm kiếm để yêu cầu thông tin. Bạn có thể thực hiện với truy vấn như sau:
*
*
*
*
Xem và lưu các truy vấn
Nếu bạn đăng nhập, bạn có thể lưu một truy vấn bằng cách ấn vào liên kết Lưu tìm kiếm xuất hiện dưới trong trang Kết quả thu gọn. Bạn cũng có thể truy cập các truy vấn trong phiên hiện tại và được lưu trước đó bằng cách ấn liên kết "Góc nghiên cứu" hoặc "Thông tin độc giả" và nhấn vào thẻ Truy vấn.
Thẻ Truy vấn - Các truy vấn trong phiên này
Thẻ này chứa thư mục sau:
*
Các truy vấn trong phiên này-thư mục liệt kê các truy vấn mà bạn đã thực hiện trong phiên này.
*
Truy vấn & thông báo đã lưu-thư mục này liệt kê tất cả các truy vấn và thông báo mà bạn đã lưu.
*Nếu bạn không đăng nhập, các truy vấn chỉ có trong phiên làm việc hiện tại.
Bạn có thể chạy một truy vấn đã lưu hoặc có thể thiết lập nó như một thông báo mà chạy tự động theo lịch và gửi kết quả qua thư điện tử.
Thông báo là gì?
Thông báo là một quá trình chạy truy vấn tự động theo lịch và gửi kết quả mới qua thư điện tử.
Xem và kích hoạt thông báo
Để xem danh sách thông báo, ấn vào thực đơn Truy vấn và thông báo đã lưu. Để cấu hình một thông báo cho một truy vấn đã lưu, ấn vào liên kết Cập nhật cho truy vấn đó và sau đó xác định các thiết lập thông báo.
Kích hoạt RSS Feeds
Cung cấp nội dung, được biết đến như là Really Simple Syndication (RSS), một cách phổ biến để phân phối thông tin từ trang Web. Ví dụ, bằng cách dùng RSS, một trang tin tức hoặc một blog có thể tự động thêm các bài báo mới hoặc các mục tới một nhóm thuê bao.
RSS trong Primo được sử dụng thông báo các đối tượng mới được tìm thấy bởi truy vấn đó. RSS có thể được kích hoạt từ kết quả tìm kiếm hoặc thư mục Truy vấn & Thông báo đã lưu trong thẻ Truy vấn của tôi. Tất cả bạn cần là cài đặt trình đọc RSS trên máy tính.
Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ RSS, ấn nút RSS. Một cửa sổ mà ở đó có thể mở RSS.
Nếu trình duyệt cuẩ bạn không hỗ trợ RSS, chuột phải lên nút RSS, sao URL, và dán vào trình đọc RSS.
Phân loại riêng
Phần này gồm:
*
*
*
Phân loại riêng là gì?
Phân loại riêng là các từ hoặc cụm từ gán tới các mục (đối tượng) để tổ chức và ghi nhớ chúng. Bạn chia sẻ các ''Phân loại riêng" của bạn với cộng đồng, cho phép bạn thấy các Phân loại riêng được gán tới các mục bởi người dùng khác. Thêm vào đó, các Phân loại riêng bạn gán tới các mục cũng sẽ sẵn có cho cộng đồng. Bạn có thể gán nhiều Phân loại riêng tới một chi tiết như bạn muốn
Tagđược gán tới một đối tượng có thể được hiển thị theo các cách sau:
*
Đám-Một danh sách các Phân loại riêng theo thứ tự chữ cái nơi mà kích thước của văn bản phản ánh mức độ phổ biến của Phân loại riêng, đó là, số các đối tượng mà bạn hoặc cộng đồng gán tới nó
*
Danh sách-Một danh sách các Phân loại riêng được sắp xếp theo mức độ phổ biến, làm sao cho Phân loại riêng có mức độ phổ biến nhất xuất hiện ở đầu danh sách. Số các đối tượng được gán vào thẻ này xuất hiện trong ngoặc bên phải Phân loại riêng.
Ấn vào một Phân loại riêng để tìm kiếm tất cả các đối tượng được gán vào nó. Sử dụng bảng "Phân loại riêng", bạn có thể
*
*
*
Làm thế nào để Phân loại riêng?
Các Phân loại riêng bạn thấy được liệt kê theo mức độ phổ biến, với Phân loại riêng phổ biến nhất ở trên đầu danh sách. Bạn có thể thấy tất cả các Phân loại riêng bạn đang sử dụng cũng như mọi người làm với mục này
Khi bạn gán một Phân loại riêng, phải nhớ câu hỏi sau, "Các Phân loại riêng hoặc các từ sẽ giúp tôi nhớ trang này trong một vài tháng tới là gì ?" Đây là điểm khởi đầu tốt cho việc gán các Phân loại riêng. Bạn không thể dựa vào thiết kế của hệ thống để cung cấp thể loại thích hợp. Bạn tạo các Phân loại riêng như bạn cần chúng, và sử dụng chúng sao cho có ý nghĩa nhất đối với bạn.
*Đừng xóa các Phân loại riêng đang tồn tại từ khu vực Thêm hoặc xóa các Phân loại riêng của đối tượng hiện tại trừ khi bạn muốn xóa chúng từ mục này.
Bạn có thể làm như sau:
*
Gán Phân loại riêng đang tồn tại tới đối tượng hiện tại. Chọn hộp bên cạnh tag bạn muốn gán tới đối tượng hoặc gõ tên tag vào khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại. Bạn có thể kiểm tra nhiều tag như bạn muốn. Nếu bạn đang gõ tên tag vào khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại, gõ dấu phẩy giữa các tên tag.
*
Gán một Phân loại riêng mới tới đối tượng hiện tại. Gõ tên của Phân loại riêng mới đó trong khu vực Thêm hoặc xóa các tag của đối tượng hiện tại
*Các Phân loại riêng không thể quá 35 kí tự và có thể chỉ có chữ cái, số, dấu gạch ngang, gạch dưới và dấu nháy.
*
Xóa Phân loại riêng của bạn khỏi đối tượng hiện tại. Xóa Phân loại riêng trong khu vực Thêm hoặc xóa các Phân loại riêng của mục hiện tại hoặc bỏ dấu kiểm trong danh sách Phân loại riêng.
Tôi tìm kiếm Phân loại riêng thế nào?
Một danh sách các Phân loại riêng có sẵn trong trang "Phân loại riêng", chúng được sắp xếp theo mức độ phổ biến và được gán gần đây. Danh sách Phân loại riêng phổ biến nhất cũng có thể được hiển thị như một đám.
Bạn có thể tìm kiếm các Phân loại riêng bổ sung không xuất hiện trên trang Phân loại riêng bằng cách gõ chuỗi tìm kiếm trong Tìm kiếm Phân loại riêng và ấn GO.